Noord Nederland zet in op branding van Noord-Nederland


Er komt een nieuwe TopDutch campagne die Noord-Nederland promoot als vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Dit is het voornemen van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Met TopDutch zetten de provincies zich gezamenlijk in om de noordelijke economische structuur te versterken.

De TopDutch campagne heeft als doel om Noord-Nederland te promoten bij internationale bedrijven. Gezamenlijke branding draagt bij aan het verder versterken van de noordelijke samenwerking en het uitdragen van de trots op de vele krachtige economische initiatieven die reeds in het Noorden ontplooid worden.

Het vervolg op de eerdere campagne TopDutch ligt in lijn met de aanbevelingen uit de evaluatie die na de eerste campagne is uitgevoerd. Na afronding van deze eerste campagne kozen de drie provincies er in 2020 voor te wachten met het opstarten van een vervolgcampagne. De reden hiervoor was de Covid-19 pandemie. Tijdens deze periode lag de prioriteit bij de ondersteuning van het bestaande noordelijke bedrijfsleven.

Er is in de afgelopen periode gewerkt aan een voorstel over de voortzetting van de TopDutch-campagne. De gezamenlijke vervolgcampagne is een mooi resultaat van de noordelijke economische samenwerking en draagt bij aan het promoten van alle initiatieven die hieruit voort komen. Na de zomer is de beoogde start van de campagne. Provinciale Staten in Drenthe kunnen nog reageren op het voorstel van Gedeputeerde Staten tijdens de commissievergadering FCBE op 29 juni.

Uitvoering door de NOM

In de afgelopen periode is het merk TopDutch met minimale inspanningen actief gehouden door de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). Ook het vervolg op de eerdere campagne TopDutch zal de komende twee jaar in opdracht van de drie provincies worden uitgevoerd door de NOM.