Groot onderhoud voor Drents Museum


Het college van Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten van Drenthe voor om € 1.350.000,-- vrij te maken voor groot onderhoud van het Drents Museum. Het gaat om noodzakelijk onderhoud ten gevolge van langdurige lekkages en vochtproblemen in het nieuwbouwgedeelte. Daarnaast wordt voorgesteld om als koppelkans aanvullend een bedrag van € 2.000.000,-- te investeren in een uitbreiding van de zuidzijde van de grote tentoonstellingszaal.

Het Drents Museum ondervindt sinds de oplevering in 2011 hinder als gevolg van langdurige lekkages en vochtproblematiek in het nieuwbouwgedeelte. Met het oog op de grote tentoonstelling van Van Gogh in 2023 is het noodzakelijk om deze problemen op korte termijn op te lossen. Als eigenaar van het gebouw is de provincie Drenthe verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. De afgelopen jaren zijn er verschillende ingrepen gedaan om de vochtproblemen in het museum te verhelpen, helaas zonder blijvend positief resultaat. Op basis van onderzoek heeft de provincie Drenthe nu concrete voorstellen voor het oplossen van de vochtproblematiek in het Drents Museum. De kosten voor de herstelwerkzaamheden in dit kader worden geraamd op € 1.350.000,--.

Koppelkans: uitbreiding zuidzijde Drents Museum

Omdat de zuidgevel vervangen moet worden om de problemen op te lossen is het mogelijk om tegelijkertijd ook de gevel naar achteren te plaatsen. Hierdoor ontstaat een grotere entresol. Dit biedt het Drents Museum veel meer mogelijkheden in de programmering van tentoonstellingen en activiteiten. Op deze manier wordt werk met werk gemaakt. De kosten voor het uitbreiden van de zuidzijde worden geschat op € 2.000.000,-- aanvullend op de kosten voor het oplossen van de vochtproblematiek.

Op 28 september 2022 vergadert Provinciale Staten over dit voorstel