College eist duidelijkheid over stikstofopgave


Met de Kamerbrieven van ministers Van der Wal en Staghouwer van afgelopen vrijdag is duidelijk dat het Rijk hoge verwachtingen heeft van de provincie. De brieven hebben in de regio veel emotie losgemaakt en raken direct aan de leefomgeving van onze inwoners, het bestaan van veel boeren en de economie in het landelijk gebied. Veel is nog onduidelijk en er zijn antwoorden nodig. Onduidelijkheid bestaat bijvoorbeeld nog steeds over de legalisering van de PAS-melders, generieke maatregelen in alle sectoren, de beoogde doelen en consequenties voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de (financiële) instrumenten. Daarom en daarover gaat het college in gesprek met het Kabinet.

Tegelijk gaan we verder met de gebiedsgerichte aanpak. Op die manier kunnen we gebied-specifiek duidelijkheid halen en brengen. Het college van GS spant zich maximaal in voor stikstofreductie en daarmee het herstel van de natuur, waarbij we de sociale en economische structuur van onze provincie meewegen. We gaan voor het beste plan voor Drenthe.