Vervolg voor Programma Lokale Energietransitie Drenthe


Het programma Lokale Energietransitie Drenthe (PLED) krijgt een vervolg. Gedeputeerde Staten willen ruim € 4 00.000 beschikbaar stellen om het programma de komende twee jaar voort te kunnen zetten. Het PLED ondersteunt en versterkt lokale energie-initiatieven in Drenthe zodat inwoners in heel Drenthe ook zelf stappen kunnen zetten in de energietransitie.

Een initiatief dat ondersteuning heeft ontvangen vanuit het PLED is bijvoorbeeld Coöperatie ‘De Mussels’ in Beilen, onder andere voor de uitwerking van lokaal eigendom bij het zonnepark op zandwinplas de Mussels. Andere voorbeelden zijn ‘Rolde Energieneutraal’ en ‘Ecomarke de Broekstreek’. Beide kregen vanuit het PLED-ondersteuning voor het realiseren van zon op dak projecten. Daarnaast kreeg ‘Rolde Energieneutraal’ ook hulp bij het overgaan van stichting naar coöperatie. Om coöperaties te helpen bij het werven van leden, onderlinge kennisuitwisseling en goed toegankelijke informatie over de lokale energietransitie(s) loopt er ook een ondersteunend programma op het gebied van communicatie. Hier doen ruim vijftien coöperaties actief aan mee.

Het PLED dat is opgezet door provincie, Natuur en Milieu Federatie Drenthe en de Drentse Koepel Energie heeft sinds de start contact met ruim tachtig lokale energie-initiatieven. Zij krijgen ondersteuning en handvaten als zij dat wensen. De komende jaren willen de partners samen met gemeenten nog meer initiatieven en inwoners ondersteunen, zodat zij zelf invloed uit kunnen oefenen op keuzes in de energietransitie. De instrumenten en kennis die hiervoor in het afgelopen jaar zijn ontwikkeld, worden hiervoor ingezet.

Provinciale Staten krijgen nog de gelegenheid om wensen en bedenkingen aan te geven op het voorstel. Meer informatie over het PLED is te vinden op: Krachtige lokale energiebeweging met inwoners maakt energietransitie in eigen omgeving mogelijk