Rotte kies maakt plaats voor duurzaam etablissement


Grand Café Old Smuggler in Valthermond is vandaag officieel geopend. De opening werd verricht door gedeputeerde Henk Brink van provincie Drenthe. Het etablissement, voorheen een bruin café, is onder andere met behulp van provinciaal subsidiegeld in de oude luister hersteld.

De Old Smuggler, gelegen aan een stuk kanaal van de veenkoloniën dat nog open is, werd in 2017 aangekocht door de broers Jeffrey, Rodney en Wesley Greven. Met een grand café wilden zij het etablissement nieuw leven inblazen. Bij aankoop was het achttiende-eeuwse pand ernstig verpauperd.

De zogenaamde rotte kies in Valthermond kwam in aanmerking voor de provinciale subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit (HRK). Met deze subsidie wil de provincie de aanpak van verpauperde vastgoedlocaties of gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen stimuleren. Gedeputeerde Henk Brink: “Dit is een mooi voorbeeld van hoe met een gerichte subsidie de ruimtelijke kwaliteit in Drenthe flink verbeterd kan worden en locaties als deze weer een nieuwe betekenis kunnen krijgen in de lokale gemeenschap.”

Het pand is eerst met zorg gesloopt. Een groot deel van de onderdelen werd bij de opbouw opnieuw gebruikt. De gevel is in historische staat herbouwd. Het nieuwe pand is bijna energie-neutraal en heeft een overdekt buitenterras. De Old Smuggler biedt onderdak aan onder andere feesten, partijen, verenigingsbijeenkomsten en bands.

De subsidieregeling HRK is onlangs met drie maanden verlengd tot 30 september 2022. Aanvragen voor de HRK-subsidie kunnen worden ingediend bij het subsidieloket van de provincie Drenthe.