Provincie en ondernemers doen mee in de Green Deal Eiwitrijke gewassen


Het doel van de Green Deal Eiwitrijke gewassen is het vergroten van de Nederlandse teelt van eiwitrijke gewassen en de verwerking hiervan, bedoeld voor menselijke consumptie. Als een van ruim 50 partijen, ondertekende gedeputeerde Henk Jumelet namens de provincie Drenthe de Green Deal.

Als laatste van de 50 partijen ondertekende Minister Staghouwer (Landbouw) vandaag de Green Deal.

In de Green Deal beschrijven partijen welke inspanningen zij zullen verrichten om de opschaling van teelt en de verwerking van eiwitrijke gewassen een impuls te geven. Daarbij wordt meerwaarde gecreëerd voor alle betrokken partijen; plantaardige eiwitconsumptie van Nederlandse bodem wordt gestimuleerd; het wordt financieel aantrekkelijk voor de primaire sector om de teelt van stikstofbinders in het bouwplan op te nemen; een hogere plantaardige eiwitvoorziening wordt bereikt; en er is meerwaarde voor de samenleving door bij te dragen aan het oplossen van de stikstofproblematiek, een betere bodemkwaliteit, een grotere biodiversiteit en gezondere voeding.

Jumelet: “Meedoen aan deze Green Deal past bij de ambities die we hebben beschreven in het Programma Toekomstgerichte Landbouw: innoveren en verduurzamen in de primaire sector en in de keten, met oog voor de samenleving en met een goede boterham voor de boer. Zo hebben we in de Veenkoloniën verschillende projecten gesteund voor de teelt van soja, lupine en de veldboon; gewassen die een prominente rol hebben in de Green Deal.

Ik ben trots dat ook Drentse ondernemers meedoen aan de Green Deal. Een voorbeeld is ondernemer Geert Lindenhols: een koploper in de veldbonenteelt, die de weg baant voor anderen. Ik ben ervan overtuigd dat het telen van eiwitrijke gewassen lonend kan zijn voor de primaire sector. Om een renderende keten van boer naar bord te realiseren, is ook inzet van anderen nodig, van ketenpartijen en overheden. Daarom doet Drenthe mee in de Green Deal Eiwitrijke gewassen.”

Eén van de ketenpartijen die de Green Deal ondertekende is Royal Avebe, de grote aardappelverwerkende coöperatie uit Veendam. David Fousert, ceo van Royal Avebe: “Wij halen alles uit de aardappel wat erin zit! Binnen Nederland zijn wij de grootste producent van plantaardig eiwit uit grondstof van Nederlandse bodem. We zetten sinds een aantal jaren bewust de stap om ons nog meer te richten op aardappeleiwit. Wij durven dan ook wel te stellen dat Avebe aan de basis heeft gestaan van de eiwittransitie in Nederland. Onze kennis en ervaring levert een belangrijke bijdrage aan de Green Deal.”

Achtergrond van de Green Deal

Om in de behoefte aan plantaardig eiwit te voorzien wil de Europese Unie minder afhankelijk zijn van (deels niet-duurzame) eiwitrijke gewassen en meer zelfvoorzienend worden. Dit heeft in Nederland geleid tot de Nationale Eiwitstrategie (NES). De NES heeft als doel om het zelfvoorzieningsniveau van plantaardige eiwitten te vergroten, op een duurzame manier, die bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier en natuurlijke omgeving. De Green Deal Eiwitrijke gewassen is daar een uitwerking van.