€127,5 miljoen voor een circulair, groen, gezond en digitaal Noord-Nederland


Voor de komende zeven jaar is vanuit de Europese Commissie een bedrag van €108 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk heeft dit bedrag met €19,5 miljoen aangevuld waardoor, er in totaal €127,5 miljoen beschikbaar is. Met dit programma kunnen ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan nieuwe innovaties die bijdragen aan de brede welvaart. De eerste subsidies kunnen na de zomer bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland worden aangevraagd.

Gedeputeerde Henk Brink: “Nu de Europese Commissie het programma heeft goedgekeurd roep ik Drentse ondernemers, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties op om alvast na te denken over samenwerking aan innovatieve projecten. Hun visie, denkkracht, ideeën en ondernemerschap kunnen bijdragen aan de versterking van de brede welvaart in Noord-Nederland.”

Over het EFRO

Een slimmer, groener, socialer en inclusiever Europa. Daar draagt het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aan bij. Het EFRO wil de samenhang binnen Europa versterken en de verschillen tussen Europese regio’s verkleinen. Noord-Nederland richt zich op de versterking van het ondernemers- en innovatieklimaat. Hierbij wordt gewerkt aan een open en creatief klimaat waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelkansen en slimme ideeën die bijdragen aan een toekomstbestendige economie en arbeidsmarkt. Vier transities zijn de basis voor deze ontwikkelingen: energie, circulair, digitalisering en gezondheid.

Bekijk voor meer informatie de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Een aanvraag indienen kan hier straks ook (na de zomer).