Voormalige Rijksluchtvaartschool RLS1957 in Eelde verkocht


Monumentaal en duurzaam complex bewaard voor de toekomst

De provincie Drenthe heeft het complex van de voormalige Rijksluchtvaartschool RLS1957, op luchthaven Groningen Airport Eelde vanmiddag verkocht aan Stichting FB Oranjewoud. Het duurzame complex -op een bijzondere locatie- is in gebruik als businesspark voor start-ups en groeiende bedrijven, waar tevens evenementen en exposities plaatsvinden. Het businesspark heeft voldoende parkeergelegenheid en een gunstige ligging vlakbij de A28 en luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE).

Gedeputeerde Henk Brink: “Bij de aankoop van het complex in 2016 hebben we aangegeven niet voor lange tijd eigenaar te willen zijn omdat de provincie geen vastgoedbedrijf of speculant op de vastgoedmarkt is. Wel wilden we het monumentale complex behouden en door middel van renovatie duurzaam en toekomstbestendig maken, zodat we het weer konden overdragen aan de markt. Met een grondige renovatie en door de gebouwen te voorzien van elektrische verwarming, klimaatbeheersing en zonnepanelen, kan het complex weer vele jaren vooruit. In Stichting FB Oranjewoud hebben we een betrouwbare nieuwe eigenaar gevonden die het monumentale businesspark RLS1957 uitstekend kan beheren en onderhouden.”

“Na een gedegen procedure is de aankoop van de panden aan onze Stichting gegund. Daar zijn we blij mee”, aldus Tjeerd van der Hoek penningmeester van Stichting FB Oranjewoud. “Het bedrijfsverzamelgebouw is in uitstekende staat, het biedt huisvesting aan verschillende bedrijven die voor een deel samenwerken met GAE. Deze bedrijvigheid is goed voor de verdere ontwikkeling van bestaande en nieuwe initiatieven op het vliegveld. Dat sluit perfect aan bij onze doelstellingen. Wij vinden het van belang om de huisvesting van deze en nieuwe ondernemingen ook in de toekomst te borgen. Met deze aankoop houden we aansluiting met de oorspronkelijke reden van het gebouw op deze locatie”, besluit Van der Hoek.

Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde: “We zijn blij met deze bij de luchthaven betrokken investeerder. Het is mooi om te zien hoe de provincie de gebouwen heeft opgeknapt en hiermee het complex heeft behouden voor de toekomst.”

Aankoop en staat van onderhoud

In 2016 kocht de provincie Drenthe het complex van de voormalige Rijksluchtvaartschool op luchthaven Groningen Airport Eelde. Reden van aankoop was de monumentale waarde van het complex. Gebouwd in 1953 naar een ontwerp van architecten Cuypers jr., Glastra van Loon en kunstenaar Bart van der Leck. De laatste was lid van kunstgroep De Stijl. De staat van onderhoud van de drie gebouwen die de provincie aankocht was slecht. De bouwkundige staat bleek nog relatief goed.

Verduurzaming en samenwerking

De installaties van RLS1957 zijn volledig vervangen en verduurzaamd. In samenwerking met stichting BOEi werd in 2017 gestart met bescheiden verhuur van het hoofdgebouw met flex huur en ruimte voor evenementen. In het andere gebouw werden een jaar later de eerste echte huurders verwelkomd in kantoren en presentatieruimtes. Daarna is ook het internaat gerenoveerd en geschikt gemaakt voor verhuur van kantoorruimtes.

Monument bewaard voor toekomstige generaties

De herontwikkeling heeft het monumentale en inmiddels duurzame businesspark van luchthaven Groningen Airport Eelde een mooie boost gegeven in bedrijvigheid. Van de 24 huurders is een deel zelfstandig zonder personeel (ZZP) en een deel met personeel. De provincie is er van overtuigd dat het monument, door de huidige functie als businesspark, verder bewaard kan blijven voor toekomstige generaties.