Verkoop Brunstingerplas om dagrecreatie te ontwikkelen


Halverwege dit jaar ging de Brunstingerplas (nabij Beilen, Midden-Drenthe) in de verkoop door middel van een inschrijving. Doel was om een nieuwe toeristische-recreatieve invulling te geven aan het terrein. Een commissie van provincie Drenthe en gemeente Midden-Drenthe beoordeelde de ingediende plannen. De plas is gegund aan Appelscha Outdoor (De Jongens van Outdoor) die een plan hebben ingediend in samenwerking met Strand Sneek. Zij beschrijven in het plan Waterpark ‘Meer Drenthe’ hun visie op de recreatieve ontwikkeling van het gebied. Momenteel wordt de plas voornamelijk gebruikt als viswater.

Waterpark Meer Drenthe

Het plan Waterpark ‘Meer Drenthe’ zet in op sport, recreatie en educatie. Water is de verbindende factor. Het plan beschrijft een mix van activiteiten: een waterskibaan, een drijvende jungle, een speelbeek en ruimte om te vissen. Daarnaast zijn er ondersteunende voorzieningen zoals een paviljoen en een receptie in het plan opgenomen. Met deze invulling wordt er een breed publiek uit verschillende doelgroepen aangetrokken (scholen, groepen, toeristen, sporters, etc.).

Gedeputeerde Henk Brink: “Het verrassende plan voor Waterpark ‘Meer Drenthe’ maakt optimaal gebruik van de plas. Een mooie aanvulling op het bestaande Drentse recreatieaanbod.” Ook wethouder Jan Schipper is enthousiast over het plan om de plas te ontwikkelen: “Met de te realiseren activiteiten heeft de Brunstingerplas de potentie om een recreatieve hotspot in Midden-Drenthe te worden.”

Inrichting passend bij landschap

Het plan is om de activiteiten en bebouwing zo veel mogelijk in de ‘binnenste ring’ te realiseren, zodat het zicht van buitenaf blijft zoals het is. Er wordt goed gekeken naar de plaatsing van de verschillende activiteiten en bebouwing op een logische plek rondom de plas. Het plan voorziet in  voldoende parkeergelegenheid aan de noordoostzijde van de plas.

Omgeving en huurders

Bestaande overeenkomsten met de huidige huurders, o.a. de hengelsportfederatie Groningen Drenthe, blijven bestaan. In samenwerking met de gemeente willen de ondernemers hun plannen presenteren en toelichten aan de omgeving. Bij de verkoop wordt rekening gehouden met het voorbehoud van de benodigde bestemmingswijziging en het verlenen van de benodigde vergunningen.