Subsidieregeling om langer thuis te kunnen wonen


Provincie Drenthe heeft een nieuwe subsidieregeling ‘levensloopbestendig wonen’. Deze regeling is bedoeld voor niet-particuliere woningeigenaren, bijvoorbeeld voor woningbouwcorporaties. Hiermee kunnen woningen aangepast worden, zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Het gaat om aanpassingen zoals het automatiseren en slimmer maken van processen in huis, het plaatsen van bredere deuren, een antislipvloer of verlaagde drempels. De provincie stelt hiervoor €230.000,-- beschikbaar.

In een levensloopbestendige woning zijn voorzieningen aangebracht die het mogelijk maken langer, veiliger en comfortabeler thuis te blijven wonen. Ook als bewoners in de toekomst minder goed ter been zijn of wanneer om een andere reden veiligheid of toegankelijkheid een belangrijkere rol gaat spelen. De regeling is beschikbaar vanaf 1 januari 2023 via het Subsidieloket. Er geldt een maximum van €25.000 per aanvraag en het is de bedoeling dat er minimaal 50 procent cofinanciering is.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Ik vind het belangrijk dat iedereen in Drenthe comfortabel ouder kan worden in hun eigen woning. De initiatieven die ondersteund worden met deze regeling zie ik als pilotprojecten en zijn onderdeel van onze campagne over langer thuis wonen. Met deze regeling willen we woningcorporaties stimuleren om woningen veiliger en comfortabeler te maken. We hopen zo ook inwoners bewust te maken op hun woontoekomst. Door ervaringen te delen en goede voorbeelden te laten zien, onder andere op de website Lang zult u wonen Drenthe, geven we mensen de kans om van elkaar te leren.”

Meer informatie

De regeling is onderdeel van de bewustwordingscampagne Lang Zult U Wonen in Drenthe en wordt mogelijk gemaakt vanuit de Woon- en Sociale Agenda. Meer informatie over langer zelfstandig thuis wonen in Drenthe staat op: https://drenthe.langzultuwonen.nl/