Subsidie voor wolfwerende rasters verlengd

Gepubliceerd op 20 december 2022

Schapen- en geitenhouders in heel Drenthe kunnen ook komend jaar subsidie aanvragen voor wolfwerende afrastering. Provincie Drenthe stelt hiervoor nog eens € 200.000,-- beschikbaar.

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook de schadegevallen toe. Rasters zijn een effectieve manier om een wolf te weren van een perceel waar dieren worden geweid. De huidige subsidieregeling, waar € 600.000,- voor uitgetrokken was, loopt eind 2022 af. Voor de subsidie ‘Voorkomen schade door wolven’ komt de provincie het komende jaar - met € 200.000,-- extra - opnieuw tegemoet in de kosten voor wolfwerende afrastering.

De subsidieregeling start per 1 januari 2023 en loopt door tot en met december 2023. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 20.000,-- per dierhouder. Hiermee wil de provincie dierhouders in heel Drenthe stimuleren om hun schapen en geiten te beschermen tegen aanvallen van wolven door het plaatsen van wolfwerende afrastering. Voor houders van runderen, varkens, paarden, pony’s, ezels en alpaca’s komt in het voorjaar van 2023 ook een subsidieregeling.

Meer informatie

Bent u schapen- of geitenhouder in de provincie Drenthe en wilt u meer weten over de preventie van wolvenschade? Dan kunt u contact opnemen met de wolvenconsulent van de gebiedscommissie Drenthe. De wolvenconsulent is te bereiken via wolvenconsulent@drenthe.nl. De wolvenconsulent adviseert over het plaatsen van rasters en het aanvragen van subsidies.

Wilt u meer weten over de wolf in Drenthe? Kijkt u dan op de site van de provincie Drenthe: www.provincie.drenthe.nl/wolf.