Resultaten Binnenstadfonds zichtbaar: aantrekkelijke winkelkernen en leefbare binnensteden


Leden van Provinciale Staten van de provincie Drenthe hebben vandaag een bezoek gebracht aan de gemeenten Assen, Hoogeveen en Meppel. Dit deden zij in het kader van het Binnenstadfonds. Een fonds dat vijf jaar geleden is ingesteld en waar de gemeenten Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen, Noordenveld, Midden-Drenthe en Coevorden een beroep op konden doen om de kwaliteit van hun kernwinkelgebied te versterken en/of vrijkomende winkelruimte te herstructureren.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het was goed om te zien hoe de gemeenten hun winkelkernen aantrekkelijker hebben gemaakt en daarmee de leefbaarheid in hun binnensteden hebben verbeterd. Ook de herinrichting van de openbare ruimte is goed opgepakt met het geld uit het provinciale Binnenstadfonds.”

Eerste resultaten zichtbaar

De betreffende Drentse gemeenten hebben gewerkt aan de uitvoering van het fonds door middel van gemeentelijke centrumplannen. Nu de uitvoeringstermijn van het binnenstadfonds ten einde loopt, zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar. Reden voor de provincie om de een aantal steden te bezoeken. De gemeenten die vandaag niet werden bezocht, lieten via videoboodschappen weten hoe zij de regeling hebben ervaren.

Assen

In Assen brachten de statenleden een bezoek aan het Koopmansplein en het Forum. De gemeente Assen heeft zich met name gericht op versterking van de ruimtelijk economische structuur, het terugdringen leegstand en de kwaliteitsimpuls van het Koopmansplein. De herinrichting van het Koopmansplein is volgens planning afgerond. Naast de functie als openbare ruimte vervult het plein ook een rol in klimaatadaptatie. Door kratten onder het plein aan te brengen is de bergingscapaciteit vergroot om piekbuien op te vangen.

Hoogeveen

In Hoogeveen kregen de statenleden een toelichting over de ontwikkeling van de Tamboerpassage. Er ligt inmiddels een intentieovereenkomst om het gebied te herontwikkelen van winkelgebied naar wonen. De aanpak van de gemeente betrof daarnaast met name het versterken van de economische structuur en het herinrichten van de winkelstraten.

Meppel

De delegatie bezocht aan het einde van de middag Meppel, waar de ontwikkelingen van de Swaeneborgh werden besproken en de Groenmarkt en het Prinsenplein werden bezocht. De nieuwe parkeergarage aan de Kromme Elleboog is inmiddels in gebruik genomen en de herinrichting van de Groenmarkt is opgepakt. De aanpak in Meppel was met name gericht op het terugdringen van het leegstaande winkelvloeroppervlak en het verbeteren van de belevingswaarde van Meppel als hoogwaardige binnenstad.

Bevindingen evaluatie Binnenstadfonds

Tijdens de busreis werden ook de eerste bevindingen van de evaluatie van het Binnenstadfonds door bureau BRO besproken. De algemene conclusies waren dat de gemeenten positief zijn over het Binnenstadfonds, dat de rol van de provincie als positief wordt beoordeeld en dat alles op het op het juiste moment samenkwam. Daarnaast zijn de meeste prestatieafspraken gehaald (of goed op weg).

Binnenstadfonds

De gemeenten worden met de subsidie uit het Binnenstad fonds gesteund om de winkelkernen Emmen, Coevorden, Assen, Meppel, Hoogeveen, Beilen en Roden aantrekkelijker te maken. Hiervoor hebben ze plannen ingediend, waarin ze aangaven hoe ze de binnensteden wilden verbeteren. Het ging onder andere om verplaatsing van winkels, herbestemming van vastgoed en herinrichting van de omgeving. Het fonds heeft € 13 miljoen verdeelt over de gemeenten.