Provincie is voornemens om project Transferium De Punt te stoppen


Gedeputeerde Staten adviseert Provinciale Staten om te stoppen met het project OV Hub Transferium De Punt. De afgelopen maanden heeft de provincie Drenthe gesproken met omwonenden, bedrijven en (natuur) organisaties. Uit die gesprekken is gebleken dat er te weinig draagvlak is voor een OV Hub op deze plek. Ook het College van B&W van de gemeente Tynaarlo heeft laten weten onvoldoende draagvlak te zien.

Het project Transferium De Punt bestaat uit vier onderdelen: een OV-knooppunt waar meerdere buslijnen naar Groningen, Emmen en Assen worden verknoopt, hub-voorzieningen inclusief een P+R met ruimte voor 200 auto’s en het aanpassen van de op -en afritten van de A28 naar een Haarlemmermeeraansluiting. Ook natuurmaatregelen, zoals het uitbreiden van Natuur Netwerk Nederland (NNN) bij het Drentsche Aa en het realiseren van een faunaduiker onder de A28 behoren tot dit plan.

Eind oktober 2022 organiseerden de provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo twee bewonersavonden en twee bijeenkomsten voor bedrijven en natuurorganisaties. Ook kon men digitaal een enquête in vullen. Gedeputeerde Nelleke Vedelaar: “We hebben goed geluisterd naar de omgeving en de zorgen gehoord. De meerwaarde van het OV-knooppunt op deze locatie wordt sterk betwijfeld. Met name omdat de locatie ligt in het Nationaal Park de Drentsche Aa en omdat de P+R Haren en de OV-Hub in Westlaren als goede alternatieven worden ervaren. Ik wil realistisch zijn en constateer om die reden dat er te weinig draagvlak is voor het plan in zijn totaliteit.”

Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om het project in zijn geheel te stoppen. Op een aantal onderdelen blijven wel opgaven bestaan. Nelleke Vedelaar licht toe: “Een veelgehoorde zorg is de veiligheid van fietsers en de verkeersonveilige situaties die regelmatig ontstaan onderaan de afrit vanuit Groningen op de Groningerstraat. Nu het voornemen is om het project te stoppen, blijft dit wel een punt van aandacht die we hebben meegegeven aan de gemeente Tynaarlo, beheerder van deze weg. Jelbrich Peters, wethouder verkeer en openbaar vervoer gemeente Tynaarlo: "We willen graag verder praten over wat er wel mogelijk is, we denken dan bijvoorbeeld aan een rotonde ter verbetering van de verkeersveiligheid en het versterken van de natuurwaarden in het beekdal van de Drentsche Aa.”

De provincie Drenthe zal de kansen op het gebied van natuur, zoals een faunaduiker en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ter plaatse, verder uitwerken. Ook blijft de provincie samen met het OV-bureau Groningen Drenthe werken aan een optimaal OV-netwerk in Drenthe.

Provinciale Staten bespreken het voorstel in maart 2023.