Provincie wil meer bedrijven helpen die geen aansluiting krijgen op elektriciteitsnetwerk


Drenthe wil er alles aan doen om ondanks de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in de provincie de energietransitie en verduurzaming van bedrijven mogelijk te blijven maken. De provincie verhoogt het budget in de subsidieregeling “Oplossingen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk” voor bedrijven met een grootzakelijke aansluiting van € 100.000,- naar € 500.000, -. Ook het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek wordt hoger.  In plaats van een scan van € 4500,- kunnen bedrijven nu maximaal € 25.000,- aanvragen voor een verdiepend onderzoek naar alternatieven om toch te kunnen verduurzamen.

Bedrijven die een grootzakelijke aansluiting nodig hebben, maar niet kunnen krijgen vanwege de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk kunnen een beroep doen op de regeling. Met het ophogen van het budget in de regeling speelt de provincie in op de berichtgeving van netbeheer Tennet van twee weken geleden dat het elektriciteitsnetwerk in Drenthe tegen de grenzen aanloopt. De provincie denkt met de regeling bedrijven verder op weg te kunnen helpen. “Wij hebben in Drenthe nu te maken met structurele netcongestie. Om verduurzaming toch mogelijk te maken voor bedrijven en te blijven zorgen voor een goed vestiging- en ondernemersklimaat verhogen we het budget in de regeling. We weten dat we daarmee niet alles oplossen, maar we kunnen wel stappen blijven maken. Daarnaast zijn we druk in gesprek met landelijk netbeheerder TenneT, regionaal netbeheerder Enexis en het ministerie voor andere mogelijke oplossingen”, aldus gedeputeerde Henk Brink.

Naast bestaande bedrijven in de provincie kunnen ook bedrijven die een grootzakelijke aansluiting nodig hebben en zich willen vestigen in Drenthe gebruik maken van de regeling. De regeling ‘Oplossingen congestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk’ maakt onderdeel uit van de Drentse aanpak om bedrijven te stimuleren energie te besparen en te ondersteunen bij netcongestieproblematiek. Er is ook een subsidieregeling voor oplossingen bij het niet terug kunnen leveren van opgewekte energie aan het elektriciteitsnetwerk, Voor deze regeling stelde de provincie twee weken geleden nog extra geld beschikbaar.

Andere subsidieregelingen binnen de Drentse aanpak zijn ‘Energiestudies voor industriële bedrijven’, de MKB-Adviesvoucher en de energiescan van het bureau Klimaatroute. Daarnaast is er nog een boekje met tien mogelijke oplossingen bij netcongestie beschikbaar.

Meer informatie is te vinden via het subsidieloket van provincie Drenthe en www.provincie.drenthe.nl/netcongestie.