Professionalisering van recreatieve vaartboot De Snikke


Provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben in totaal € 65.000,- beschikbaar gesteld voor het project ‘Verdere professionalisering van de Snikke’. De Snikke is een recreatieve vaartboot die een breed scala aan bijzondere plekjes aandoet in zuidoost Drenthe en die de verveningsgeschiedenis van dit gebied zichtbaar maakt. Gedeputeerde Staten dragen €25.000,- bij en de gemeente Emmen € 40.000,-. Het Recreatieschap Drenthe draagt bij aan goede informatievoorzieningen.

Met deze bijdragen kunnen de volgende zaken gerealiseerd worden om de Snikke verder te professionaliseren: het aanleggen van een parkeerplaats bij de opstapplaats, het verplaatsen van de aanlegsteiger, het aanleggen van een stroomvoorziening in het boothuis en het realiseren van betere bewegwijzering die de opstapplaatsen met elkaar verbindt en informeert over het gebied (veenlandschap) en Van Gogh in Nieuw-Amsterdam.

Gedeputeerde Henk Brink: “De beleving vanaf een rondvaartboot is een mooie aanvulling op de vele wandel- en fietspaden die Drenthe te bieden heeft. Zeker ook voor doelgroepen die niet in staat zijn om de wandelschoenen aan te trekken of de fiets te pakken. Waan je Vincent van Gogh, die in 1883 via trekschuit vanuit Hoogeveen naar Nieuw-Amsterdam kwam!”

De Snikke is een in 1907 in Lemmer gebouwde trekschuit. Tegenwoordig worden er met deze trekschuit in zuidoost Drenthe vaartochten gemaakt door de Veenvaart. Tochten gaan langs acht dorpen, mooie landschappen en verschillende recreatieve locaties zoals Museum Meringa in Zandpol en het Van Goghhuis in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Het verhaal van de regio is tijdens tochten op de Snikke te beleven. In 2017 is de boot gerestaureerd en in 2018 is er een boothuis gebouwd in Coevorden.