Maatschappelijke energielening beschikbaar bij Energiefonds Drenthe


Vanaf 21 december kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed hun gebouw(en) verduurzamen met behulp van rentevrije leningen via het Energiefonds Drenthe. Het Energiefonds Drenthe biedt de zogeheten maatschappelijk energielening aan tot een bedrag van 200.000 euro. In totaal is er 6,6 miljoen euro beschikbaar.

Vandaag stemde Gedeputeerde Staten in met de opzet van het fonds Verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Eerder stemde Provinciale Staten er al mee in om voor dit fonds € 6,6 miljoen beschikbaar te stellen. Het fonds wordt uitgevoerd door het Energiefonds Drenthe en is bestemd voor maatschappelijke organisaties die het eigen vastgoed willen verduurzamen. Tot de maatschappelijk organisaties behoren onder andere scholen, musea, dorpshuizen, sportverenigingen, zwembaden en religieuze organisaties met eigen vastgoed.

De maatschappelijke organisaties worden vanuit het Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed van de provincie en het project Drenthe Sport Duurzaam geholpen met het inzichtelijk maken van de verduurzamingsmogelijkheden. Met de invoering van het fonds voor de verduurzaming maatschappelijk vastgoed worden de organisaties nu ook ondersteund bij de daadwerkelijke realisatie van de maatregelen door het wegnemen van de financiële knelpunten. Veel van de organisaties die tot de doelgroep van het fonds behoren dreigden in de problemen te komen door de hoge energierekening. Met het verduurzamen van het vastgoed kunnen zij de energierekening structureler onder controle houden.

De maatschappelijke Energielening is aan te vragen via de website van het Energiefonds Drenthe.