Kansrijke start voor kinderen in Drenthe


Provincie Drenthe verleent een subsidie van € 130.680,-- aan Impology voor het project ‘Provinciale aanpak Kansrijke Start Drenthe 2022-2024’. ​​Hiermee ondersteunt de provincie Drentse gemeenten bij de uitvoering van het landelijke project ‘Kansrijke Start’. Doel van het project is (aanstaande) kwetsbare ouders helpen, zodat hun kinderen de eerste 1.000 levensdagen zo goed mogelijk kunnen starten. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte is een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd.

In alle Drentse gemeenten is een lokale coalitie voor Kansrijke Start actief of in de opstartfase. Hierin werken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen bij de ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “De Drentse gemeenten hebben aangegeven behoefte te hebben aan een provinciaal netwerk voor het project Kansrijke Start. Door kennis en ervaringen te bundelen hoeft niet elke gemeente het wiel opnieuw uit te vinden en wordt professionele samenwerking over gemeentegrenzen mogelijk. Ik vind een goede start voor kinderen belangrijk, daarom ondersteunen we onze gemeenten met kennisuitwisseling, scholing, monitoring en onderzoek. Voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind zou het niet uit mogen maken waar de wieg staat. Vanuit de Sociale Agenda werken we hard aan een Drenthe waarin iedereen mee kan doen. Het project Kansrijke Start Drenthe past hier goed bij.”

De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal

In Nederland heeft rond 16 procent van de kinderen een minder goede start bij de geboorte. Daardoor krijgen zij later vaker fysieke en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp. Een kansrijke start voor zo veel mogelijk kinderen gaat ons allemaal aan: de kinderen zelf, hun ouders, zorgprofessionals, de overheid, de samenleving. Daarom is het actieprogramma Kansrijke Start in het leven geroepen. Meer informatie staat op www.provincie.drenthe.nl/kansrijkestart.