Bijna 4 ton voor verbetering leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit


Gedeputeerde Staten stellen in totaal € 397.500,-- aan incidentele subsidies beschikbaar ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Drenthe. Het gaat om een zestal projecten in de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn, Meppel, De Wolden en Midden-Drenthe.

Gedeputeerde Henk Brink: “Deze initiatieven en ontwikkelingen dragen bij aan een wezenlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in onze provincie. De projecten hebben unieke aspecten en kunnen dankzij deze provinciale subsidie met de gewenste kwaliteit worden uitgevoerd.”

Gemeente Coevorden

In Coevorden gaat het om twee projecten. De teruggevonden fundaties van de Bentheimerpoort worden behouden en geïntegreerd in de nieuwbouw van een appartementencomplex. Het historisch belang wordt benadrukt doordat de fundaties geaccentueerd, zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt. Daarnaast wordt de Weeshuisweide heringericht tot Kasteelpark. De gemeente wil hier een groene, klimaatadaptieve ontmoetingsplek van maken, die geschikt is voor kleinschalige culturele evenementen. De gemeente Coevorden ontvangt € 150.000,-- voor de Bentheimerpoort en € 130.000,-- voor het Kasteelpark.

Gemeente Borger-Odoorn

Aan de westkant van Borger komen verschillende opgaven samen zoals woningbouw, de ontwikkeling van een OV-hub en de inpassing van een nieuwe school en de daarmee samenhangende aanpassingen aan de infrastructuur. De gemeente Borger-Odoorn ontvangt € 50.000,-- voor het maken van een stedenbouwkundige schets.

Gemeente Meppel

In Rogat hebben gemeente en inwoners samen een plan gemaakt voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in samenhang met snelheidsbeperkende maatregelen en het vervangen van zieke bomen. De gemeente Meppel ontvangt € 7.500,-- voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Gemeente De Wolden

In Ruinen hebben gemeente, inwoners en gebruikers van sportpark De Baete samen een plan gemaakt om het huidige sportpark te ontwikkelen naar een multifunctioneel beweegpark voor sport, recreatie, ontspanning en ontmoeting. Er komt een beweegboulevard, een multifunctionele ijsbaan, opslaglocaties, een veilige fietsverbinding naar de school en een nieuwe kantine met kleedkamers. Het openluchttheater wordt verplaatst en een deel van het huidige sportpark wordt gebruikt voor woningbouw. De gemeente De Wolden ontvangt € 50.000,-- voor deze transformatie.

Gemeente Midden-Drenthe

Meerdere partijen hebben samengewerkt aan het uitvoeringsprogramma ‘Gastvrij Westerbork’ om het winkelgebied aantrekkelijk en levendig te houden. Om het centrum aantrekkelijker en toegankelijker te maken ontvangt de Gemeente Midden-Drenthe

€ 10.000,-- voor de ruimtelijke aspecten uit dit volgende fase van dit programma: ‘Gastvrij Westerbork 2.0’.

Provinciale Staten worden gevraagd of zij nog eventuele wensen of bedenkingen bij deze voorstellen hebben.