761.880 euro voor hulp bij verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed


De provincie Drenthe ontvangt een rijksbijdrage van 761.880 euro voor het zogeheten programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed. Binnen dit programma worden eigenaren van maatschappelijk vastgoed (denk aan huisartsenpraktijken, dorpshuizen en scholen) geholpen bij het verkrijgen van inzicht in het verduurzamen van hun gebouwen. Dit wil de provincie zoveel mogelijk samen met de gemeenten vormgeven.

Voor kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed is verduurzaming van hun gebouwen een uitdaging. Vaak ontbreekt het aan specialistische kennis en mensen om het uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om kleinere gemeenten, schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs en zorgaanbieders met een klein aantal vestigingen, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen. Via het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed kunnen de vastgoedeigenaren gebruik maken van kennis en capaciteit van experts bij het verduurzamen van hun gebouwen. Zo krijgen ze advies en ondersteuning op maat. Dat helpt de eigenaren om verantwoorde en slimme investeringen te doen in de verduurzaming van hun gebouw die passen bij hun begroting en exploitatie.

Resultaten tot nu toe

Al eerder ontving de provincie een rijksbijdrage van 1,8 miljoen euro voor het programma. Inmiddels zijn er 88 van de 164 maatschappelijk vastgoedeigenaren bereikt die binnen het programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed vallen. Deze 88 vastgoedeigenaren bestaan uit 2 gemeenten (Westerveld en De Wolden), 10 schoolbesturen uit het primair onderwijs, 8 schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs, 17 eerstelijns zorgaanbieders, 11 zorgaanbieders in de langdurige zorg, 3 culturele instellingen en 37 dorps- of buurthuizen. Zij gaan via dat programma aan de slag met verduurzaming van hun in totaal 139 gebouwen.

Zie ook de afbeelding hieronder.

Alle vastgoedeigenaren kunnen ook terecht bij het Kennis en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Hier vinden ze bijvoorbeeld informatie over portefeuilleroutekaarten, rekentools en praktijkvoorbeelden. Het programma loopt tot 31 december 2024.