Drenthe dichtbij


Drenthe dichtbij is de informatiepagina van de provincie Drenthe in de huis-aan-huisbladen. Drenthe dichtbij verschijnt 9x per jaar in uw huis-aan-huiskrant. Met Drenthe dichtbij informeert de provincie Drenthe de lezers over taken, producten en diensten van de provincie.

Drenthe dichtbij verschijnt ook als online. Op www.drenthe-dichtbij.nl kunt u altijd de meest recente editie lezen.