Wegontwerpers N34 aan de slag met eerste ontwerpen

Gepubliceerd op 2 februari 2024

Jan Dik en Menko Swaving zijn ontwerpers van wegen. Voor het project N34 staan ze voor de opgave de eerste schetsontwerpen te maken. Deze worden dit voorjaar aan belanghebbenden getoond voor feedback. Maar hoe ontwerp je nu een weg? En waar houdt je rekening mee? “Door de wensen visueel te maken, kun je zien wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.”

De oplossingen om de doorstroming bij verkeersplein bij Gieten te verbeteren zijn bekend: een fly-over of ‘verschoven’ fly-over, dit laatste is een bypass die verder van Gieten komt te liggen, richting Eext. Ook voor het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt een verdubbeling van de weg tussen Annen en Gieten onderzocht. Maar hoe ziet dat eruit in een ontwerp? Van deze (vier) oplossingsrichtingen zijn ontwerpen gemaakt. Deze worden dit voorjaar besproken met de focusgroep Gieten en daarna op een informatiebijeenkomst voor iedereen.

Menko Swaving (links) en Jan Dik (rechts)

Complexe puzzel 
Jan: ‘Het maken van een schetsontwerp is een complexe puzzel. We maken eerst een doorsnede van de huidige N34. Dit leveren een zogenaamd dwarsprofiel en lengteprofiel op. Een dwarsprofiel laat zien hoe breed de huidige rijstroken en bermen zijn. Daardoor weten we hoeveel ruimte nodig is als we in het ontwerp de verdubbeling intekenen. Kan een verdubbeling tussen Annen en Gasselte bijvoorbeeld beter aan de westkant of oostkant? Het dwarsprofiel vormt daarmee het vertrekpunt om in een later stadium dat soort keuzes te kunnen maken.’  
 
Menko: ‘Vervolgens kijken we naar het lengteprofiel, dat geeft inzicht in het hoogteverloop van de weg. Zo ligt de rotonde bij Gieten lager dan de (nieuwe) N34. Uit het lengteprofiel berekenen we hoe de weg goed aansluit op de rotonde. Belangrijk bij het uitwerken van het schetsontwerp is het bepalen van de lijn waarlangs we werken. We volgen de lijn van de huidige N34 en ook voor het intekenen van de fly-over volgen we die lijn. Maar voor de verschoven fly-over moeten we een nieuwe lijn uitzetten. We kijken hoe deze het beste past in het landschap en de bebouwing.’

Daarnaast verzamelen Menko en Jan aan de hand van kaartmateriaal alles over de actuele wegsituatie. Dan kunnen ze doorrekenen hoe alles past. Dit gebeurt in een digitaal tekenprogramma in 3D, zodat alle mogelijkheden en onmogelijkheden visueel worden. 
 
Wensen uit de omgeving 
De eisen die worden gesteld aan een wegontwerp liggen vast in richtlijnen. Maar er spelen meer factoren mee. Zoals onderzoeken op het gebied van natuur, geluid en landschap. Daaruit ontstaan randvoorwaarden, zoals hoe de weg past in het landschap. Op de informatiebijeenkomsten vorig jaar in oktober (2023) zijn aandachtspunten en wensen aangedragen door belanghebbenden uit de omgeving. Zoals over de fietsbrug tussen Eext en Gieten, dit is een belangrijke fietsverbinding die behouden moet worden in het schetsontwerp van de verschoven fly-over.  

Volgende stap
 
De volgende stap is de vier schetsontwerpen presenteren aan belanghebbenden op een informatiebijeenkomst. Dit staat gepland voor het voorjaar. Mensen kunnen dan aangeven hoe ze naar het eerste schetsontwerp kijken. Jan licht toe: ‘Er zijn dan vast nog aandachtspunten vanuit de omgeving, en daar is ook ruimte voor in het ontwerp. Daarna zetten we de puntjes op de i en volgt een voorlopig ontwerp die de basis is voor de besluitvormingsfase.’