Webinar: Precisielandbouw nu ook binnen GLB eco-activiteiten


De Nationale Proeftuin Precisie Landbouw organiseert een webinar over de eco-regeling (GLB/NSP) en de vergoeding voor het leveren van maatschappelijke diensten. Ondernemers die al meedoen of beter gebruik willen maken van de regeling zijn van harte uitgenodigd voor dit webinar.

De nieuwe eco-regelingen bevatten vanaf 2024 precisielandbouw-toepassingen. Deze sluiten naadloos aan op de activiteiten van NPPL en de Boerderij van de Toekomst. In 2024 vallen namelijk een drietal precisiethema’s onder de eco-regeling:  precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie.

Wil je weten hoe je natuur en landbouw inclusiever, duurzamer en kringloopgerichter kunt maken en er ook nog subsidie voor kunt krijgen? Kijk dan gratis naar dit webinar op 23 november 2023 om 20.00 uur.

Meer lezen kan op de webiste van de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw