Weginrichting van de N919


De N919 ligt in de provincies Drenthe en Fryslân. De weg ontsluit het gebied tussen Huis ter Heide en Oosterwolde. De provincie Drenthe heeft de afgelopen jaar klachten gekregen over het weggedeelte van de N919 tussen de poortstenen. Langzaam rijdend en zoekend toeristisch verkeer en overstekende fietsers in combinatie met de gereden snelheid van het overige verkeer zorgen regelmatig voor onveilige situaties. Om de veiligheid te vergroten is de provincie voornemens om de snelheid op dit traject te verlagen naar 60 km per uur.

Bij deze nieuwe snelheid hoort een nieuwe weginrichting. De weg zal optisch versmald worden met kleurvlakken. Ook kijkt de provincie naar het veiliger maken van de kruisingen op deze weg, zoals de kruising met de Kerklaan. Tot slot worden ook de fietsoversteekplaatsen veiliger gemaakt.

Het plan en de planning van de werkzaamheden zijn nog niet definitief. Wij ontvangen graag uw mening over het plan. Ook moeten er nog aanvullende onderzoeken gedaan worden, zoals de effecten voor geluid, stikstof en flora en fauna. De werkzaamheden worden in ieder geval niet eerder uitgevoerd dan in het voorjaar van 2024.

Informatiebijeenkomst

Op 19 juli 2023 was er een inloopbijeenkomst over de plannen van de N919. In samenspraak met bewoners langs de provinciale weg, de belangenvereniging Veenhuizen, ondernemers en de gemeente Noordenveld heeft de provincie een plan ontwikkeld. Tijdens de bijeenkomst konden geïnteresseerden dit plan bekijken, vragen stellen en suggesties geven aan de provincie Drenthe.