Boekweit verstevigt plek


Het boekweitproject dat in 2022 van start ging, gaat dit jaar volop door. Zo wordt er rasonderzoek gedaan en wordt de optimale bemesting en zaaidichtheid onderzocht. Ook in afzet en verwerking worden stevige stappen gezet door efficiëntie en uitbreiding.

Boekweit werd vorig jaar voor het eerst weer grootschaliger geteeld in Drenthe, in vroeger tijden de boekweitprovincie bij uitstek. Het is een ideaal gewas dat zowel landbouwkundig als voor de natuurwaarde zeer interessant is, vertelt een bevlogen projectleider Peter Brul. “Het is een echte bijenplant. Honingbijen, maar ook wilde bijen, hommels en zweefvliegen worden aangetrokken. Bovendien is het goed voor de bodem én boeren verdienen er een boterham mee.”

Het gewas komt uit de familie van de duizendknippen en dat is een andere familie dan andere gangbare Nederlandse cultuurgewassen. Mede daardoor is de ziektedruk minimaal. De onkruiddruk is over het algemeen zeer gering, de beworteling is goed en de bemestingsbehoefte laag. Wat Brul betreft heeft boekweit daarom binnen afzienbare tijd weer een vaste plek in het bouwplan in Drenthe.

In het eerste jaar van het project is er veel aandacht besteed aan de verwerking.  Zo was er bijvoorbeeld geen pelmolen meer in Nederland. “Ook dat moest dus weer helemaal opnieuw opgestart. Dat hebben we nu op orde, dat wil zeggen, er is nu één pelmolen. De volgende stap is natuurlijk om dat zo efficiënt mogelijk in te richten.” Alles gericht op een solide groei van de teelt. Momenteel wordt nagenoeg alle boekweit nog geïmporteerd, daar is een omzet van ruim 65 miljoen euro mee gemoeid. Brul heeft niet de illusie dat Nederland dat volledig zelf kan telen. “Maar een derde van die markt moeten we toch wel voor eigen rekening kunnen nemen.”

Een stevige positie is daarvoor het belangrijkste uitgangspunt. De afhankelijkheid van externe factoren is momenteel nog groot en maakt een startende teelt zoals boekweit kwetsbaar. “De oorlog in Oekraïne heeft een behoorlijke impact gehad. Het belangrijkste ras dat we teelden was een Russisch ras. En de energiekosten vervijfvoudigden, dat betekent dat het pellen van de boekweit dus vijf keer zo duur werd,” somt de onderzoeker op. “We zetten nu dus echt in op een stevige basis. We richten ons op brede ontwikkeling, dus niet alleen de verkoop van het meel en de grutten, maar ook een waardevolle afzet voor de doppen.”

Voor Brul is de uitdaging dit jaar helder: “Zorgen voor een optimale kwaliteit, een goed saldo en een prijs waarmee we kunnen concurreren.”