Praktijksessie voor schapen- en geitenhouders in Midden-Drenthe


Op zaterdag 27 mei organiseert de gebiedscommissie Preventie wolvenschade Drenthe een praktijksessie voor schapen- en geitenhouders in Midden-Drenthe. De sessie richt zich op praktische preventiemaatregelen om schade door wolven zo veel mogelijk te beperken.

Ervaringen uit de dagelijkse praktijk

Veel dierhouders zitten met praktische vragen. Wat betekent de komst van de wolf in regio? Hoe plaats ik een wolfwerende afrastering? Welke subsidie kan ik krijgen? Wat als de wolf toch toeslaat? Moet ik mijn bedrijfsvoering aanpassen? In de praktijksessie onderzoeken de deelnemers samen met de wolvenconsulent en collega’s welke preventieve maatregelen – nu en in de toekomst – haalbaar zijn in hun bedrijfsvoering.

Meld u aan: wolvencommissie@drenthe.nl

Wilt u bij deze praktijksessie aanwezig zijn, dan kunt u zich per mail aanmelden op wolvencommissie@drenthe.nl. Deelname is gratis. Na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging met aanvullende gegevens.

Vermeld bij uw inschrijving:

  1. naam
  2. adres
  3. telefoonnummer
  4. hoeveel schapen/geiten u weidt

Het aantal plaatsen is beperkt. Bij veel interesse plannen wij nieuwe data. Deze uitnodiging is gericht aan schapen- en geitenhouders inhet midden van Drenthe. Dit in verband met de ontwikkelingen rondom het wolvenpaar dat zich daar heeft gevestigd.