Basiscursus Motorkettingzaag voor Boer Burger Natuur Drenthe-deelnemers


In het project Roden-Leekstermeer leidt Landschapsbeheer Drenthe een onderhoudsploeg op. Deze ploeg gaat de landschapselementen onderhouden in het gebied rondom Roden. Met de werkzaamheden draagt de onderhoudsploeg bij aan het behoud van het waardevolle cultuurhistorische landschap en aan een verhoging van de biodiversiteit.

De onderhoudsploeg heeft een zaag- en bosmaaiercursus gevolgd, met de motorkettingzaag. De groep bestaat uit vrijwilligers, die in de eigen leefomgeving met onderhoud aan houtwallen, singels, esrandbosjes of bijvoorbeeld het verwijderen van opslag rondom poelen aan de slag gaan. Ze zijn hier in groepsverband mee bezig tijdens het hele zaagseizoen, in de winter.

Werkplannen passend bij de omgeving

Voordat de werkzaamheden van start gaan, stelt Landschapsbeheer Drenthe werkplannen op, waarin de historische en huidige situatie staat omschreven en hoe het werk gedaan moet worden. Ook is bekend waar naartoe gewerkt wordt, dus de ideale situatie van een landschapselement. De Checklist Natuurbeheer en het uit te dunnen percentage, worden door Landschapsbeheer of door de terreineigenaar ingevuld en aangegeven.

Veilig werken staat voorop

Door het volgen van de cursussen leren de deelnemers veilig werken, wat cruciaal is bij bijvoorbeeld het vellen van een boom. Ook is deelname en het behalen van de cursussen een vereiste vanuit de verzekering.

De cursisten volgen een vijfdaagse cursus: de ‘NKC-4 lichte velling’. De eerste twee dagen zijn theoriedagen, waarbij de deelnemers stilstaan bij veiligheid en de persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsvoorzieningen op de kettingzaag, de technische specificaties van de motorkettingzaag, onderhoud aan de machine, wet- en regelgeving (zoals het hebben van een verzekering) en de Gedragscode Natuurbeheer en ze nemen verschillende praktijksituaties door.

Tijdens het vervolg komt de praktijk, waarbij er twee dagen zijn om te oefenen in het veld en tot slot volgt een examendag. Na het behalen van de cursus, zijn de deelnemers gecertificeerd om bomen te mogen vellen tot een diameter van 35 cm, en kunnen ze zelf aan de slag. De deelnemers komen vervolgens wel om de 3 á 4 jaar terug voor de opfriscursus, zodat goed gebruik van zaagtechnieken, op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en veilig werken gewaarborgd blijven.