24 januari 2023: kennisbijeenkomst verduurzaming schoolgebouwen


Houdt u zich als schoolbestuurder, schooldirecteur of gemeenteambtenaar bezig met de verduurzaming van schoolgebouwen in Drenthe? Dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 24 januari bij de kennisbijeenkomst van provincie Drenthe en stichting Schooldakrevolutie over verduurzaming van schoolgebouwen.

De bijeenkomst vindt plaats in De Groene Borg/Kindcentrum De Wegwijzer in Westerbork van 19.30 uur tot 21.30 uur. U kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra opent de bijeenkomst. Daarna neemt gespreksleider Jasper Vos het over en volgt een kort plenair gedeelte over het 'Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed' van provincie Drenthe. Vervolgens kunt u deelnemen aan drie verschillende kennissessie waarin u meer informatie krijgt over onder andere verduurzaming, realisatie zon op dak, netcongestie en financiering.

Programma

 • 19.30 uur: opening door gedeputeerde Tjisse Stelpstra
 • 19.35 uur: aanpak 'Programma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed' door Jasper Vos.
 • 19.50 uur: start kennissessies (zie onderaaan voor meer info)
  • Sessie 1: 19.50 uur – 20.20 uur
  • Sessie 2: 20.20 uur – 20.50 uur
  • Sessie 3: 20.50 uur – 21.20 uur
 • 21.20 uur: plenaire afsluiting met korte terugkoppeling uit de verschillende kennissessies
 • 21.30 uur: afsluiting en mogelijkheid om daarna nog even na te praten

Tijdens de kennissessies is er ruimte voor het stellen van vragen.

Vragen

Heeft u vragen over deze bijeenkomst, neem dan contact op met Marjolijn Tijdens of Judith Siebring via telefoonnummer 0592-365555 (provincie Drenthe)

Aanmelden

Graag horen wij of u aanwezig bent op 24 januari 2023. U kunt zich tot en met woensdag 18 januari 2023 aanmelden voor de bijeenkomst en drie kennissessies via deze link: https://www.formdesk.com/provdrenthe/verduurzaming_schoolgebouwen. Deze leidt u naar een aanmeldformulier.

De informatie over de kennissessies vindt u onderaan deze uitnodiging.

Kennissessies

Hieronder een overzicht van de sessies waarvan u er drie kunt bijwonen tijdens de bijeenkomst.

1. Aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed in 2023

In deze sessie brengt Judith Siebring u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden die de provincie Drenthe biedt vanuit het 'Progamma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed'. Zij zal daarbij onder andere ingaan op:

 • de adviseringstrajecten via het ontzorgingsprogramma (en de uitbreiding van het programma);
 • de meest recente ontwikkelingen binnen het project Zon-op-Schooldak;
 • de mogelijkheden om maatregelen te financieren, waaronder de renteloze maatschappelijke energielening via het Energiefonds Drenthe

2. Knelpunten en oplossingen bij zon op schooldak

Stichting Schooldakrevolutie stimuleert het benutten van schooldaken voor eigen energie opwek in het gehele land. Van provincie Drenthe heeft de stichting de opdracht gekregen om te onderzoeken wat de knelpunten zijn vanuit de betrokken partijen, de gemeenten én de schoolbesturen bij de realisatie van zon op dak. Jorn Stroetenga en Cilian Terwindt vertellen u wat zij tegenkomen en welke oplossingen er (elders) zijn, die ons in Drenthe kunnen helpen.

3. Financiële mogelijkheden (business case, MJOP)

In deze sessie neemt Sweco u mee in haar visie en werkwijze. Om de businesscase voor verduurzaming te kunnen bepalen, vergelijken zij de huidige en toekomstige kosten met de kosten van het implementeren van verduurzamingsinitiatieven. Voor de Total Cost of Ownership’ (TCO) maakt Sweco gebruik van een financieel model waarin de investering in verduurzamingsinitiatieven wordt vergeleken met de verwachte terugverdientijd en de netto contante waarde. Als de netto contante waarde positief is, betekent dit dat de investering rendabel is en de business case voor verduurzaming positief. Naast deze directe kosten worden ook fiscale voordelen, beschikbare subsidies, ambities van het bedrijf of organisaties en de verwachte effecten van ontwikkeling in wet- en regelgeving meegnomen in de businesscase voor verduurzaming.
Deze aanpak zorgt ervoor dat gebouweigenaren/ -gebruikers een gefundeerde investeringsagenda kunnen opstellen.

4. Energiescans en energiebesparing

Hoe kunt u het energiegebruik zo laag mogelijk houden? Wat zijn de mogelijkheden en op welke scholen is er nog veel winst te behalen? Het begint met inzicht. Jelle Boonstra, Energiebespaarder bij Ruimte-OK, helpt u praktisch op weg om de juiste keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Hij neemt u mee in de daadwerkelijke energie- en CO2-prestatie van schoolgebouwen. De Rekentool Daadwerkelijk Energieverbruik maakt in één oogopslag inzichtelijk hoe goed of slecht het gebouw presteert t.o.v. andere scholen in Nederland. Zo is te zien waar de prioriteiten liggen én waar nog veel te besparen is.

5. Netcongestie: mogelijke oplossingen

Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk in Drenthe de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat zogeheten netcongestie. Dat wil zeggen dat er te weinig ruimte is op het elektriciteitsnetwerk om projecten voor duurzame energieopwekking te kunnen realiseren. In deze sessie praat Harold Veldkamp u bij over de actuele stand van zaken omtrent netcongestie en de oplossingen die de provincie hiervoor biedt. Hij vertelt onder andere over de regeling 'Oplossingen netcongestie bij duurzame energieproductie' van provincie Drenthe. Ook laat hij voorbeelden zien van mogelijke oplossingen.

6. Realisatie zon op dak

In deze sessie vertelt Hotze Hofstra van Zonnescholen over alle ins and outs van zon op schooldaken aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Hij vertelt onder andere hoe u komt tot een betrouwbare en betaalbare zonnestroominstallatie en wat daarvoor nodig is: van gemeente tot verzekeraar en installateur en constructeur. Daarnaast laat hij met voorbeelden zien hoe u inzicht krijgt in de hoogte van de investering, de wijze van financiering en welke jaarlijkse energiebesparing daarmee mogelijk is.