Reactienota Kennisgeving Voornemen en Participatie


​Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn op 7 juli 2022 de kennisgevingen Voornemen en Participatie gepubliceerd voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en de aanpak van verkeersplein Gieten. Daarmee zijn de eerste twee stappen gezet van de projectbesluitprocedure. Naar aanleiding van de kennisgeving van het Voornemen, heeft eenieder de mogelijkheid gehad om oplossingsrichtingen aan te dragen voor de gestelde opgave. In de Reactienota geeft GS aan hoe wordt omgegaan met de binnengekomen reacties.​​

Zie rechts om de Reactienota te downloaden.