Vervolgenquête naar ervaringen gebruikers doorfietsroute


De doorfietsroute heeft meerdere gebruikers. Fietsers die snel naar hun werk willen, scholieren die als groep willen fietsen of op de scooter naar school gaan, recreatieve fietsers op een E-bike of wielrenners. Daarnaast wordt het fietspad gebruikt door landbouwers die met hun voertuigen naar hun percelen rijden en vissers die de auto in de berm parkeren.

Van mensen uit de omgeving van de doorfietsroute ontvingen wij berichten waarin zij zorgen hebben over het gezamenlijk gebruik. De zorgen gaan over de verkeersveiligheid, het gedrag ten opzichte van mede gebruikers en over de (hogere) snelheden van het verkeer. Eerder hebben we in een campagne (2021) aandacht gevraagd voor het gezamenlijk gebruik van de fietsstraat met de boodschap:

> Hier rijden we rustig

> Hier gunnen we elkaar de ruimte,

> Genoeg ruimte? Rustig inhalen mag!

Campagne voor wederzijds begrip
Naar aanleiding van de campagne gaven enkele landbouwers en fietsers aan zich ook zorgen te maken over het gedrag ten opzichte van elkaar. Voor landbouwers zijn fietsers niet altijd even goed zichtbaar, zeker als ze dicht achter of naast een trekker rijden. Ook is het voor landbouwvoertuigen soms lastig om uit te wijken in de berm. Andersom vinden fietsers landbouwverkeer soms spannend vanwege de omvang van de voertuigen. Om fietsers bewuster te maken van hun fietsgedrag hingen er de afgelopen weken spandoeken langs de fietsstraat Sluisweg.

Deel uw mening
Graag horen wij hoe u deze campagne heeft ervaren en hoe u op dit moment de doorfietsroute ervaart, mede in relatie tot andere gebruikers. Bent u na donderdag 6 oktober op deze fietsstraat geweest met een (elektrische) fiets, scooter, wandelend of met een landbouwvoertuig? Vul dan de enquête in. Als u na 6 oktober nog niet op de fietsstraat bent geweest, dan vragen wij u om de enquête pas in te vullen nadat u hier ook daadwerkelijk bent geweest. Met het invullen van de vragenlijst maakt u kans op het winnen van een cadeaubon t.w.v. €50,-

Mijn fietspad – Mijn fietspad onderzoek

Wat doen we met de uitkomsten?
De enquêteresultaten geven ons inzicht in uw mening en het effect van het spandoek op het gedeeld gebruik van de fietsstraat. De resultaten worden op deze website gedeeld.