Bijeenkomst kruidenrijk grasland


Kruidenrijk grasland heeft allerlei voordelen, niet alleen voor de biodiversiteit maar ook voor de boer en de koe. Er is daarom steeds meer interesse voor kruidenrijk grasland. Tijdens de bijeenkomst delen melkveehouder Hans Vetketel, Landschapsbeheer Drenthe en AND hun ervaringen en kennis. Wat zijn de voor- en nadelen van kruidenrijk grasland? Hoe past het binnen de bedrijfsvoering? En hoe zit kruidenrijk grasland in de ecoregeling binnen het nieuwe GLB?

Tijdens de bijeenkomst 'Kruidenrijk grasland' op 29 november a.s. staan deze vragen centraal.

Melkveehouder Hans Vetketel uit Koekange deelt zijn ervaringen. Namens Landschapsbeheer Drenthe vertelt Albert Boers over de ecologische meerwaarde en Joop van Duijnhoven van Agrarische Natuurvereniging Drenthe gaat in op de rol van kruidenrijk grasland in de ecoregeling van het GLB.

De avond wordt georganiseerd door het samenwerkingsprogramma Boer Burger Natuur Drenthe, waarin natuur- en landschapsorganisaties samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in Drenthe.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de agenda op de website. Hier is ook meer informatie te vinden.