Wob-verzoek van 16 juni 2021 over sloperij Hijkerweg Hooghalen


Aangezien naar verwachting belanghebbenden bezwaar kunnen hebben tegen de openbaarmaking van de informatie, vindt de feitelijke openbaarmaking van de documenten niet eerder plaats dan twee weken na dagtekening van de beschikking, conform artikel 6, vijfde lid, van de Wob. Belanghebbenden worden op deze wijze de mogelijkheid geboden om (feitelijke) openbaarmaking tegen te houden.

De documenten van dit verzoek zijn in PDF-formaat te downloaden.