Subsidie Functieverbreding Dorpshuizen


De subsidieregeling heeft tot doel praktijk-experimenten bij dorpshuizen te stimuleren. Hermee krijgen deze ook een maatschappelijke of commerciële functie.

Aanvragen voor deze subsidie is niet meer mogelijk.

Let op: Vraagt u aan met eHerkenning? Let er dan op dat u gemachtigd bent voor de dienst 'Aanvragen met eHerkenning' van de provincie Drenthe. Het betrouwbaarheidsniveau is EH2+

Voorwaarden

De activiteiten moeten zich richten op een van de volgende thema's:

  • formele zorg
  • informele zorg
  • sport en bewegen
  • kunst en cultuur
  • commerciële dienstverlening

U moet aantonen over voldoende deskundigheid te beschikken. Ook moet u sinds 2019 betrokken zijn geweest bij het traject Functieverbreding Dorpshuizen. Bij die gelegenheid heeft u een enquête ingevuld en bent u geselecteerd voor een pilot.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvragen voor deze subsidie is niet meer mogelijk.

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55