Subsidie MIT 2020 - Haalbaarheid


Wil je als mkb’er overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé, maar wil je eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij de MIT 2020 mogelijk een haalbaarheidsproject uit te voeren om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij je antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat je op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verder onderzoek of ontwikkeling.

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé
  • Materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsproject
  • Loonkosten van werknemers en eigen uren
  • Huurkosten van apparatuur en uitrusting

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het project richt zich op de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces
  • Het project valt binnen één van de negen topsectoren
  • Er zijn nog geen contracten aangegaan en of de werkzaamheden zijn nog niet gestart vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Na toezegging van de subsidie wordt binnen 4 maanden gestart met het project
  • Het project wordt na de start binnen 12 maanden uitgevoerd

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Aanvraagperiode is van 7 april tot 10 september 2020

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21