Subsidie Innovatie, Krimp en Leefbaarheid


Met de subsidieregeling Innovatie, Krimp en Leefbaarheid wil de provincie Drenthe een positieve impuls geven aan wonen, werken, bereikbaarheid en burgerkracht. Deze impuls is met name gericht op inwoners van Drenthe voor wie dit niet vanzelfsprekend is en op doelgroepen die extra aandacht verdienen. Zo willen we de sociale leefbaarheid versterken. Met de subsidie kunnen projecten gefinancierd worden op het gebied van zorg, sport en bewegen en onderwijs. De projecten moeten innovatief zijn en bij elk project moeten minimaal twee Drentse gemeenten hun betrokkenheid toezeggen.

Let op!

De regeling staat in het archief van subsidieregelingen. Deze subsidieregeling is niet meer geldig. Aanvragen is dus niet meer mogelijk.

De subsidie

De regeling kent drie thema's:

  • zorg
  • sport en bewegen
  • onderwijs

Voor overleg over een eventuele aanvraag kunt u contact opnemen met iemand van het Programmateam Krimp & Leefbaarheid via het algemene telefoonnummer van de provincie Drenthe, 0592 365 555.

Voorwaarden

Aanvragen kunnen worden ingediend door alle partijen, met uitzondering van natuurlijke personen.

Indienen is jaarlijks mogelijk tot 1 november.

Lees voor de volledige voorwaarden de Subsidieregeling Innovatie, Krimp en Leefbaarheid.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55