Subsidie VIA 2018 plus


De Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2018 plus (Subsidie VIA 2018 plus) maakt het mkb'ers mogelijk subsidie te ontvangen voor het vernieuwen van hun organisatie- of verdienmodel. Ook kunt u nieuwe samenwerkingen aangaan die gericht zijn op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Daarnaast kunt u subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een nieuwe dienst of een nieuw product of procedé.

Het doel

Met de subsidie VIA 2018 plus stimuleert de provincie Drenthe innovatie en samenwerking in het MKB. Hiermee versterken we de concurrentiekracht van Drentse bedrijven.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe.

De subsidie

Er zijn vier mogelijkheden om deze subsidie aan te vragen voor het onderdeel ontwikkelingsproject:

  1. Individueel (1 bedrijf)
  2. Individueel, gericht op koolstofarme economie (1 bedrijf met een innovatie gericht op CO2-reductie)
  3. Samenwerking (meerdere bedrijven)
  4. Samenwerking, gericht op koolstofarme economie (meerdere bedrijven met een innovatie gericht op CO2-reductie)

Binnen het onderdeel organisatie-innovatie is de mogelijkheid om individueel of samen met andere bedrijven VIA-subsidie aan te vragen.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21