Subsidie Verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven


Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nog aan te leggen natuurgebieden. Om hiervoor grond beschikbaar te krijgen, is er de subsidie Verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven.

Voor wie

De subsidie is voor landbouwers en/of eigenaren van grond die opgenomen is in het Natuurnetwerk Nederland. Zij kunnen met Prolander in gesprek gaan over de subsidiemogelijkheden. Dit geldt alleen als het Grond Strategie Plan (een lokaal plan, vastgesteld door Gedeputeerde Staten) de mogelijkheid tot subsidiëring biedt.

Het doel

Grond beschikbaar krijgen om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren.
Prolander houdt zich bezig met het omvormen van landbouwgronden naar natuurgebieden, om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren. Hiervoor kan zij namens de provincie gronden aankopen of ruilen. De werkwijze is vastgelegd in het betreffende Grond Strategie Plan.

De subsidie

De subsidie bestaat uit een bijdrage in de verplaatsingskosten van het bedrijf en de advieskosten. Daarnaast wordt het verschil in waarde van de oude locatie en de nieuwe locatie (incl. de investeringskosten) gesubsidieerd.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55