Subsidie Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe


De regeling richt zich op melkveehouders in Drenthe die een duurzaamheidsplan hebben laten opstellen. Dit plan levert melkveehouders inzicht en handvatten om een rendabele productie te combineren met het duurzamer maken van hun grondgebonden melkveehouderij. Het gaat dan bijvoorbeeld om advies over het beter sluiten van kringlopen, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, beperken van het kunstmest- en krachtvoergebruik, vergroten van de biodiversiteit, waterbeheer en energiebesparing.

Aanvragen voor deze subsidie is niet meer mogelijk.

Aanvraag

Vanaf 1 april tot 1 mei 2020 is het loket geopend. Dan kan een aanvraag digitaal worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Er is een aantal verplichte bijlagen, die bij de aanvraag meegestuurd dienen te worden:

  • Duurzaamheidsplan
  • Jaaropgave Kringloopwijzer 2017
  • Getekende de-minimisverklaring

SNN

Bezoekadres

Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres

Postbus 779
9700 AT Groningen
info@snn.nl 
Telefoon (050) 522 49 21

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie: