Subsidie Aanleg breedband Drenthe 2017


De provincie Drenthe wil snel internet voor iedereen in Drenthe. Ook voor de bewoners in buitengebieden. Daarom heeft de provincie een lening met gunstige rente beschikbaar voor de aanleg van breedband. Breedbandleningen konden nog tot en met 31 december 2018 aangevraagd worden. Heeft u een pro forma aanvraag ingediend, dan heeft u tot 1 juli 2019 de gelegenheid om de aanvraag te completeren.

Voor wie

Het gaat om de aanleg van breedband in wit gebied. De lening is beschikbaar voor lokale initiatiefnemers. Zij moeten voldoen aan onder andere de onderstaande voorwaarden. Lees in de regeling de complete voorwaarden.

Voorwaarden

  • Er moet een marktconsultatie zijn gehouden. Daaruit blijkt dat wit gebied ook echt wit is.
  • Er is een businesscase opgesteld. Daaruit moet blijken dat het project financieel uit kan. Bij financiering in wit gebied geldt een procedure voor een selectie van een aannemer.
  • Er moet een organisatieplan voor aanleg, beheer en onderhoud worden aangeleverd.
  • Voor een provinciale lening geldt een ondergrens van 2.000 potentiële aansluitingen (homes en businesses passed) in wit gebied. Het heeft een dekking van minimaal 1.200 adressen waar breedbanddiensten worden afgenomen (homes en businesses activated). Dit is bedoeld om samenwerking en opschaling te stimuleren. Het helpt initiatieven de exploitatie rendabel te krijgen en te houden.

Financiering van grijs gebied

Om de businesscase rond te krijgen, is het soms nodig om ook een deel 'grijs gebied' te voorzien van breedband. De provinciale financiering van grijs gebied is beperkt. De provincie financiert alleen in grijs gebied als deze adressen direct aan de hoofdstructuur grenzen. En als dit de meest efficiënte oplossing is om witte gebieden aan elkaar te verbinden. In grijs gebied financiert de provincie maximaal 50% onder marktconforme voorwaarden. Andere financiers zijn dus nodig voor de aanleg in grijs gebied.

Let op: aanbestedingsplicht

Bij meer dan 50% financiering in grijs gebied door een (semi)overheid geldt er een aanbestedingsplicht. Deze aanbestedingsplicht is dan ook van toepassing bij de financiering in het witte gebied.

Aanpak

Verkent u de mogelijkheden voor een financiering? De provincie kan u daarbij helpen. We geven advies op maat over de bijpassende selectie- of aanbestedingsprocedure. Neem hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum: (0592) 36 55 55 of post@drenthe.nl.

Subsidie product

Status:
Gesloten
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55

Zie ook