Voucherregeling


Deze subsidieregeling is een onderdeel van het programma IkBenDrentseOndernemer en

heeft tot doel om de Drentse economie te stimuleren. Door gebruik te maken van een zogenaamde “Kennisleverancier” kunnen ondernemers gestimuleerd worden tot groei van hun bedrijf, tot innovatie of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.

Totdat de Uitvoeringsregeling Internationaal ondernemen in werking is getreden kan ook kennis worden ingehuurd voor het creëren van een nieuwe afzetmarkt in het buitenland.

Deze regeling (ook wel voucherregeling genoemd) betreft een financiële ondersteuning van maximaal € 2.200,00 voor het inhuren van een collega-ondernemer. Deze moet aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikken om de ondernemer met de nieuwe plannen te ondersteunen.

U kunt als Drentse MKB-ondernemer tot 31 december 2019 gebruik maken van deze regeling.

Subsidie product

Status:
Open
Ingangsdatum subsidie:
Einddatum subsidie:

Beschikbaar budget: € 75.000,00 (voor 2018 en 2019)

Maximale bijdrage: € 2200,00

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 365555

Meer informatie over digitaal ondertekenen