TT Circuit


Het TT-Circuit, aan de westrand van Assen, is internationaal bekend en trekt jaarlijks vele honderdduizenden mensen. Het bekendste evenement is de jaarlijkse TT . Het hele jaar zijn er activiteiten te beleven op het TT-Circuit.

Zo is het terrein ook zeer geschikt voor grootschalige publieksevenementen. Het TT-circuit zet Drenthe internationaal op de kaart en heeft een economische functie voor de provincie en de Drentse hoofdstad. Maar de activiteiten op het circuit hebben ook invloed naar zijn omgeving (geluid).

tt-circuit

De gemeente Assen is het bevoegd gezag. De provincie is op diverse manieren betrokken bij het TT-Circuit. In het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving heeft de provincie een belangrijke taak. Daarnaast heeft de provincie in de afgelopen jaren vanuit het SNN financieel steun verleend aan de reconstructie van het circuit. In de ruimtelijke plannen houdt de provincie rekening met een optimale benutting van het TT-Circuit. Gezien het belang van het TT-circuit voor Drenthe ligt de nadruk bij de provincie op een integrale benadering van economische en milieubelangen. Daar hoort ook betrokkenheid van alle belanghebbende partijen in de omgeving bij.

In 2010 heeft de provincie Drenthe samen met het TT Circuit, omwonenden, natuurorganisaties en andere belanghebbenden een toekomstvisie gemaakt. Deze visie is in februari 2011, samen met een convenant, opgeleverd.