Licht


In onze provincie kunt u nog rust ervaren. Op een aantal plekken is het echt donker.

In de nationale parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa en in de Natura 2000-gebieden zetten we in op het behouden van duisternis. De stilte- en duisternisgebieden zijn opgenomen in de Omgevingsvisie Drenthe.

Maan Hoogeveen 08-12-11 (1)

De belangrijkste bronnen van lichthinder vallen onder de bevoegdheid van de gemeenten. Denk hierbij aan openbare verlichting, glastuinbouw, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting en reclameverlichting.

Wij onderzoeken samen met de Drentse gemeenten welke mogelijkheden er zijn om lichthinder terug te dringen en duisternis te bevorderen. Dit draagt ook bij aan energiebesparing. Het is ons streven om minder openbare verlichting langs de provinciale wegen te gebruiken.

Bij het verlenen van vergunningen op grond van de Wm (Wet milieubeheer) en de Natuurbeschermingswet letten wij nadrukkelijk op het voorkomen en beperken van lichthinder.