Afval


De provincie verleent milieu-/omgevingsvergunningen voor de grotere bedrijven. Hierbij is onder meer het aspect afval van belang. In de vergunning worden daarover afspraken en voorschriften opgenomen.

Zwerfafval Assen 24-01-11 (1b)

Als burger heeft u te maken met de gemeente. Deze zorgt voor de inzameling van uw huishoudelijke afval. Denk hierbij aan groente, fruit en tuinafval, papier, plastic, grof vuil en klein chemisch afval. Veel gemeenten zien afval meer en meer als grondstof. Hierbij wordt afval zoveel mogelijk apart ingezameld, waardoor er maar weinig restafval overblijft. Voor meer informatie neemt u contact op met uw eigen gemeente.