Bekendmaking grond Anderen


Gedeputeerde Staten zijn voornemens 2.98.80 ha natuurgrond te verkopen nabij Anderen.

Anloo R 377

Voor meer informatie kunt u kijken op www.prolander.nl/grond/bekendmakingen of contact opnemen met grondzaken@prolander.nl