Aanwijzing bedrijven voor bodemonderzoek


Bent u eigenaar van een bedrijventerrein? Dan kunt u vrijwillig een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren. Blijkt uit het onderzoek dat er bodemverontreiniging is? Dan moet u uitgebreider bodemonderzoek laten uitvoeren. Aan de hand van het bodemonderzoek besluit de provincie of bodemsanering nodig is. Weigert u om een verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren? Dan kan de provincie u verplichten een bodemonderzoek te laten doen.

Bent u eigenaar van een bedrijf dat bedrijventerreinen gebruikt? Dan kunt u een overeenkomst sluiten met de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde bedrijfsterreinen (BSB) voor een bodemonderzoek. Dit doet u vrijwillig.

Wilt u niet deelnemen aan de BSB-operatie? Dan kan de provincie uw bedrijf verplichten om een verkennend onderzoek uit te voeren. Dit heet een aanwijzing tot het verrichten van bodemonderzoek. Blijkt uit het verkennend bodemonderzoek dat er sprake is van bodemverontreiniging, dan moet u een uitgebreider bodemonderzoek uitvoeren. Op basis van dit onderzoek beslist de provincie of bodemsanering noodzakelijk is. Doet uw bedrijf ook na de aanwijzing nog steeds geen onderzoek? Dan kan de provincie een bevel geven om uitgebreider onderzoek te doen.

Aanpak

Wanneer u weigert een verkennend bodemonderzoek uit te voeren, kan de provincie u een aanwijzing geven om zo’n onderzoek toch uit te voeren. U moet dan een verkennend onderzoek uitvoeren. Als uit dit onderzoek blijkt dat er bodemverontreiniging is, dan moet u een uitgebreider bodemonderzoek uitvoeren.

Voorwaarden

U krijgt een aanwijzing tot het verrichten van bodemonderzoek wanneer u weigert een verkennend bodemonderzoek uit te voeren.

Contact

Stuur de resultaten van het verkennend onderzoek naar de provincie. Als u weigert om een verkennend bodemonderzoek te laten uitvoeren, dan kan de provincie u verplichten dat te doen.

Termijn

U moet de resultaten van het verkennend bodemonderzoek indienen binnen 1 jaar nadat de provincie daarom gevraagd heeft. Doet u dat niet, dan geeft de provincie u een aanwijzing.

Wet- en regelgeving

Provincie Drenthe

Bezoekadres

Westerbrink 1
9405 BJ Assen

Postadres

Postbus 122
9400 AC Assen
post@drenthe.nl
Telefoon (0592) 36 55 55