Staotenkemissies


Belangrieke beslissings wordt vaok pas neumen as veurstellen of plannen in een staotenkemisie bespreuken bint. In zu'n staotenkemissie zit staotenleden van de verscheiden partijen, die veul verstand hebt van een bepaold underdiel van het beleid van de previncie. Der kunt ok lu in de kemissies zitten, die niet in de staoten zit. Zie vertegenwoordigt dan wal een bepaolde partij.

Der bint veer Staotenkemissies: de 'Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie', de 'Statencommissie Cultuur en Welzijn', de 'Statencommissie Milieu, Water en Groen' en de 'Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit'. Gedippeteerden mugt bij de vergaoderings van de kemissies weden. Ok inwoners van de previncie of vertegenwoordigers van een instelling, bedrief of belangenveriening kunt heur zeggie doen in de vergaoderings van de staotenkemissies. Dat nuum wij 'spreekrecht'. Aj daor gebroek van maoken wilt, moej dat van teveuren tegen de sikketaoris van de staotenkemissie zeggen. Je kriegt dan op 'n hoogsten vief minuten de tied um te vertellen waj kwiet wilt. As de kemissieleden daornao an 't woord west hebt, mag een inspreker nog een maol weerumkommen um anvullings te geven. In de vergaodering van provinciaole staoten wordt oeteindelijk besleuten over de dinger waor in de staotenkemissies over proot is.