“Neem de tijd om je eigen ontdekkingsreis te maken in Nationaal Park Drentsche Aa”


Als provincie formuleren we beleid en voeren daar regie op, we ondersteunen en we stimuleren. Dat doet de provincie op velerlei gebied, maar geen gebied zo bijzonder en uniek als het Drentsche Aa-gebied. “Er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd en alles zit erop en eraan,” zegt Kees Folkertsma, gebiedscoördinator Drentsche Aa bij de provincie.

“Het bijzondere aan het Nationale Park Drentsche Aa is dat het een compleet stroomgebied is,” vertelt Folkertsma. “Van de brongebieden in het zuiden (Hart van Drenthe), via talloze zijtakken van kleine beekjes, tot aan de benedenloop in Groningen. Al het water dat in het Nationaal Park uit de lucht valt, voedt het eigen (grond)watersysteem. In Groningen wordt de beek pas Drentsche Aa genoemd, om zo verwarring met de Westerwoldse Aa en de Ruiter Aa te voorkomen. Maar hier in Drenthe heeft het achtereenvolgens de naam van het dorp waar het langs stroomt: Amerdiep, Rolderdiep, Deurzerdiep, om er maar een paar te noemen.”

Kwaliteit waarborgen

Folkertsma werkt vanaf de oprichting voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Eerst als secretaris, maar later ook als gebiedscoördinator. In die hoedanigheid ziet hij toe op de uitvoering van het provinciale beleid, het gebiedsproces en het initiëren van projecten. “We werken veel samen met externe partners, zoals gemeenten, waterschap, waterbedrijf, landbouw- en recreatiesector, de Natuur en Milieufederatie en dorpsbelangen. Zo wordt het Instituut voor Natuureducatie (IVN) ingehuurd die verantwoordelijk is voor de communicatie en educatie in het gebied. Uiteraard zijn Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap verantwoordelijk voor het beheer van hun eigendommen. Samen zorgen we ervoor dat de (ruimtelijke) kwaliteit van het Nationale Park gewaarborgd blijft en investeren we daar ook in vanuit het programma Natuurlijk Platteland, zodat iedereen van de natuur kan genieten.”

Familiepad Drentsche Aa

Eén van die projecten om die laatste ambitie te verwezenlijken, is de toegangspoort Deurzerdiep (achter eetcafé/zalencentrum ‘De Aanleg’) in Deurze. Gerealiseerd in samenwerking met de gemeentes Assen en Aa en Hunze en het waterschap Hunze en Aa’s. Folkertsma: “De toegangspoort ligt in het Nationaal Park vlakbij Assen. Er is een parkeerplaats, een bushalte en horeca. Bij de toegangspoort is ook de start van ons Familiepad Drentsche Aa. Een 2,4 kilometerlange route door het gebied. De route is geschikt voor families (met kinderwagens), maar ook voor mensen met een beperking, zoals bezoekers die in een rolstoel zitten. Als Nationaal Park willen we iedereen in de gelegenheid stellen om van de natuur te genieten. Het is het Drentsche Aa-gebied in een notendop!”

'=HABITAT=

In De Nieuwe Kolk ging afgelopen woensdag de film ‘=HABITAT= in première, geheel opgenomen in het Nationaal Park Drentsche Aa. Het is de nieuwste film van Henk en Janetta Bos. “Zij maakten in 2008 al de film “In het land van de Drentsche Aa” en in 2016 ‘Wildernis in Drenthe’, die in maar liefst 40 bioscopen te zien was en een ongekend succes werd. Met nieuwe, moderne filmtechnieken wilden zij nog één keer het Nationaal Park in beeld brengen. Dat is de film ‘=HABITAT= geworden. In de film zien we onder andere het geheim van het Drentsche Aa-gebied: kwelwater. Kwelwater is heel oud grondwater. Het komt door ondergrondse druk na jaren aan het oppervlak. Wat Henk en Janetta gedaan hebben, is dat zij onder water zijn gaan filmen en opnamen hebben gemaakt van dit fenomeen,” beschrijft Folkertsma.

Ambassadeurs

“Henk en Janetta zijn één van de grootste ambassadeurs van het Drentsche Aa-gebied: ze wonen er, ze werken er en ze kennen het gebied als hun broekzak. Met heel veel respect en liefde brengen ze de natuur in beeld. Als Provincie Drenthe ondersteunen we dat van harte,” zegt Folkertsma, die iedereen wil meegeven om vooral de tijd te nemen om het gebied te ontdekken. “Het landschap is van uitzonderlijke kwaliteit. Je kunt er uren wandelen en fietsen. Maak je eigen ontdekkingstocht!”


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.