Energiecoöperatie NoordseVeld: groene energie door Noordenvelders voor Noordenvelders


Al in 2011 werd in de Drentse gemeente Noordenveld de energiecoöperatie NoordseVeld opgericht. Doel: groene energie opwekken. Door Noordenvelders voor Noordenvelders.

“Inwoners kunnen hierdoor zelf aan de slag met de energietransitie,” zegt Gert Jan Evers, projectleider Expeditie Energieneutraal wonen bij de provincie Drenthe.

Gert Jan Evers - website

“De energiecoöperatie is een coöperatieve vereniging. Dat houdt in dat ieder lid voor een evenredig deel eigenaar is van de vereniging en zijn bezit. Ook hebben de leden evenveel zeggenschap over de koers die de coöperatie gaat varen,” vertelt Evers. “Zo wordt er – bij nieuwe plannen – eerst gekeken of er wel draagvlak is onder de leden. Draagvlak, met andere woorden lokaal eigendom, is heel belangrijk. Leden moeten het zelf ook willen.”

Halo

Onder nieuwe plannen valt onder andere het plan voor zonnepark Halo, in Langelo. Na een voorbereiding van vier jaar is de financiering rond. Ook provincie Drenthe neemt een deel voor haar rekening. “We financieren vanuit de provincie niet zozeer de aanleg van het park, maar meer het proces eromheen. Bijvoorbeeld die haalbaarheidsstudie,” stelt Evers.  Vanaf 1 maart zal de bouw van het park beginnen, dat naast de gasopslag van de NAM komt te liggen. Op een oppervlakte van circa 1 hectare komen 3.300 zonnepanelen. Op jaarbasis levert dat stroom op voor 300 huishoudens.

Op rozen

“Drenthe heeft als doelstelling om voor de huishoudens in 2040 de energietransitie rond te hebben. Dat inwoners daarbij betrokken worden, is van groot belang en dat vraagt het klimaatakkoord ook van ons,” zegt Evers. Maar niet iedereen kan daar eenvoudig zijn steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld omdat men niet beschikt over een eigen dak of het dak niet groot genoeg is voor de aanleg van zonnepanelen. “Voor die mensen is de dochtercoöperatie NoordseVeld op Rozen opgericht. “Mensen die lid worden van deze coöperatie worden gezamenlijk eigenaar van zonnepanelen die elders zijn geïnstalleerd. Bijvoorbeeld bij het Zomerbad in Peize.”

Profiteren

“Een deel van de opgewekte energie is bedoeld voor onder meer de verwarming van het zwembad, het overige deel is voor de leden van de coöperatie. Door geld in te leggen worden zij (deel)eigenaar van het park. De opbrengsten van de zonnepanelen en de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) zorgen ervoor dat de lidmaatschapskosten laag gehouden kunnen worden en de kosten voor de aanleg van het park zich relatief snel terugverdienen,” vertelt Evers.  “Als je op zo’n manier mee kan doen én profiteren, dan heb je veel minder bezwaren tegen allerlei vormen van hernieuwbare energie. Oók als het impact heeft op je eigen omgeving, omdat het ook deels van jou is.”

Samen uitvoeren

“In de nabije toekomst wil de coöperatie meer zonnepanelen aanleggen. Daarvoor is zij nog op zoek naar grote daken binnen de gemeentegrens.”  Evers benadrukt dat we elkaar nodig hebben om de afspraken uit het klimaatakkoord te kunnen uitvoeren. “Bedrijven kunnen hun daken ter beschikking stellen. Zij kunnen daarnaast ook meedoen door in te leggen.” Geïnteresseerde bedrijven en bewoners kunnen terecht bij de coöperatie Noordseveld.  “De coöperatie helpt de inwoners daarnaast om hun huizen te verduurzamen. Daarvoor zetten ze de energiescan in, waarbij het huis wordt onderzocht op verbeterpunten. Hierna volgt advies over welke maatregelen mogelijk genomen kunnen worden.”


VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door

In de reeks ‘VoorDrenthe: Mede mogelijk gemaakt door’ belichten we vanuit twee kanten samenwerkingen tussen partners in Drenthe en de provincie Drenthe. Via video komt een partner aan het woord. Dit kan gaan over een subsidieregeling waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt of een andere vorm van partnerschap. In tekst wordt de rol van de provincie aan de hand van een interview verder uitgewerkt. In Drenthe doen we het samen, zoals deze reeks laat zien.