Provincie Drenthe wil extra fondsvermogen voor Energiefonds Drenthe


De provincie Drenthe wil 26 miljoen euro extra beschikbaar stellen aan Energiefonds Drenthe. Met dit extra fondsvermogen kan het Energiefonds ondernemers en eigenaren van maatschappelijk vastgoed (bijv. dorpshuizen, huisartspraktijken, scholen) naar verwachting tot eind 2025 blijven ondersteunen met financiering van duurzame maatregelen.

Het Energiefonds Drenthe speelt een belangrijke rol in de energietransitie door leningen aan te bieden. Het aantal aanvragen voor een lening bij Energiefonds Drenthe is de afgelopen periode explosief gestegen. Dit wordt veroorzaakt door forse stijgingen van de energieprijzen, waardoor de urgentie om te investeren in het terugdringen van het fossiele energiegebruik flink is gestegen. Het bestuur van het Energiefonds Drenthe verwachtte dan ook dat het fonds medio 2023 leeg zou zijn als er geen middelen bij zouden komen. Ook vanuit verschillende Statenfracties zijn zorgen uitgesproken over de continuïteit. Op 28 september 2022 is door Provinciale Staten daarom hierover een motie aangenomen. Door Energiefonds Drenthe een subsidie van 16 miljoen euro toe te kennen, is de continuïteit van het fonds veiliggesteld.

Aanvullend daarop wil de Provincie Drenthe een subsidie van 10 miljoen euro beschikbaar stellen voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed, die op korte termijn willen investeren in de verduurzaming van hun gebouw(en). Hiervoor wordt door Energiefonds Drenthe een nieuw financieel instrument ontwikkeld. Met de extra middelen kan het Energiefonds Drenthe de Drentse ondernemers en maatschappelijk vastgoedeigenaren financieel blijven ondersteunen bij hun verduurzamingsopgaven.

Het aanvullend fondsvermogen voor Energiefonds Drenthe is een van de uitwerkingen van het noodfonds dat op 9 november in de Provinciale Staten is vastgesteld.

In de Statenvergadering van 15 december wordt het voorstel besproken.