GS-besluitenlijst 23 augustus 2022


Woo-verzoek inzake documenten rondom het niet verstrekken van een natuurvergunning voor het toneelstuk Pauperparadijs

Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een Woo-verzoek besloten documenten inzake het niet verstrekken van een natuurvergunning op grond van de Wet natuurbescherming openbaar te maken.