Bekendmakingen


De provincie Drenthe publiceert wekelijks korte bekendmakingen in l huis-aan-huisbladen in Drenthe.

Op deze website vindt u de officiële teksten met eventuele stukken van het afgelopen half jaar. Oudere bekendmakingen en stukken zijn te vinden in ons webarchief.


Documenten bij bekendmakingen

Besluiten en ontwerpbesluiten zijn bij de bekendmakingen in PDF-formaat gepubliceerd. Alle overige documenten zijn in PDF-formaat beschikbaar. In sommige gevallen staan ze in een ZIP-bestand. Dit gaat dan om aanvraag en bijlagen.

Reageren

Wilt u bezwaar maken? Of een beroep of zienswijze indienen? Bij elke bekendmaking staan de mogelijkheden vermeld.

Over uw buurt

'Over uw buurt' is een digitale service van de overheid. U vindt hier vergunningen, plannen en regelgeving van alle overheden.  Dus van gemeente, provincie en waterschap. Dat kan via een app op de smartphone of tablet. Of rechtstreeks in uw mailbox.